Можливість прогнозування оваріальної відповіді при використанні коріфолітропіну альфа

Можливість прогнозування оваріальної відповіді при використанні коріфолітропіну альфа

Робота “Ovarian response markers lead to appropriate and effective use of corifollitropin alpha in assisted reproduction” була опублікована в журналі Reproductive BioMedicine Online в 2014 році. Колектив авторів під керівництвом Antonio La Marca висвітлили питання прогнозування оваріальної відповіді при використанні коріфолітропіну альфа.

Однієї дози коріфолітропіну альфа 100 (для пацієнток до 60 кг) або 150 (для пацієнток більше 60 кг) вистарчає на 7 днів стимуляції суперовуляції. Фармакокінетичний профіль коріфолітропіну альфа характеризується повільною адсорбцією після підшкірного введення, в результаті чого пікові концентрації спостерігаються на 2-гий день після ін’єкції з плавним зниженням в подальшому. При цьому концентрація ФСГ в сироватці крові є вище порогових значень, відповідно ефективно підтримується стимуляція суперовуляції яєчників протягом всього тижня.

МЕТОЮ РОБОТИ було визначення маркерів можливої відповіді яєчників як орієнтира призначення препарату в клінічній практиці. Автори використовували дані досліджень ENGAGE та ENSURE, а також інші нові роботи.

Два дослідження показали, що введення коріфолітропіну альфа 100 або 150 призводить до високої відповіді яєчників з точки зору кількості фолікулів та одержання ооцитів. В якості предикторів відповіді яєчників розглядалися базовий рівень ФСГ, кількість антральних фолікулів на УЗД та вік пацієнток. Середня кількість ооцитів була вищою при збільшенні базальної кількості антральних фолікулів та нижчою при збільшенні рівня базального ФСГ та віку.
Коріфолітропін альфа та синдром гіперстимуляції яєчників (СГЯ).
Сукупний аналіз двох досліджень показав, що ризик при застосуванні коріфолітропіну альфа для стимуляції суперовуляції суттєво не відрізняється від стимуляції рекомбінантним ФСГ.

Для попередження розвитку СГЯ пацієнткам з кількістю антральних фолікулів більше 20 не рекомендується вводити коріфолітропін альфа. Також зменшити розвиток СГЯ у жінок з дуже високою фолікулярною відповіддю на ФСГ в протоколах з антагоністами ГнРГ можна, замінивши тригер овуляції з препарату ХГЛ на агоніст ГнРГ. Не слід досягати максимальної стимуляції яєчників у жінок з високим оваріальним резервом, незалежно від того, який гонадотропін застосовується.

Кількість антральних фолікулів є одним з основних маркерів відповіді яєчників на стимуляцію з діагностичною чутливістю в діапазоні 80-94 %.

При АМГ вище 3,52 нг/мл та кількісті антральних фолікулів більше 16 існує ризик одержати більше 20 ооцитів при пункції.
Висновок
Коріфолітропін альфа є ефективним препаратом, що може широко призначатися для стимуляції суперовуляції. Перевагами застосування є простота у використанні, зменшення кількості ін’єкцій та висока ефективність.

Однак при використанні коріфолітропіну альфа необхідно проводити раціональний відбір пацієнток, виключаючи пацієнток з дуже високою фолікулярною відповіддю. Досвід клініциста має переважати над рекомендаціями по застосуванню препарату. Для пацієнток- поганих відповідачів та пацієнток- нормальних відповідачів препарат доказав високу ефективність і може використовуватися як препарат вибору.

01.04.2019 |
Палига Ігор Євгенович

Палига Ігор Євгенович

Директор клініки. Заслужений лікар України. Доктор медичних наук

Михайлишин Любов Олегівна

Михайлишин Любов Олегівна

Завідувач відділення. Лікар акушер-гінеколог. Лікар ультразвукової діагностики

Володько Наталія Антонівна

Володько Наталія Антонівна

Онкогінеколог. Професор кафедри онкології та медрадіології ЛНМУ ім. Д. Галицького. Лікар вищої категорії

Сегедій Лідія Ігорівна

Сегедій Лідія Ігорівна

Кандидат медичних наук. Лікар акушер-гінеколог вищої категорії. Лікар ультразвукової діагностики

Корчинська Іванна Іванівна

Корчинська Іванна Іванівна

Лікар акушер-гінеколог вищої категорії. Лікар ультразвукової діагностики

Костя Анна Василівна

Костя Анна Василівна

Лікар акушер-гінеколог вищої категорії

Пурпура Роксолана Йосипівна

Пурпура Роксолана Йосипівна

Лікар акушер-гінеколог першої категорії. Лікар з ультразвукової діагностики

Босяк Юлія Василівна

Босяк Юлія Василівна

Лікар акушер-гінеколог. Лікар з ультразвукової діагностики

Коник Алла Петрівна

Коник Алла Петрівна

Лікар акушер-гінеколог

Зінов’єва Світлана Ігорівна

Зінов’єва Світлана Ігорівна

Лікар акушер-гінеколог. Лікар з ультразвукової діагностики

Драгуш Ольга Василівна

Драгуш Ольга Василівна

Лікар ультразвукової діагностики

Півоварова Тетяна Павлівна

Півоварова Тетяна Павлівна

Лікар акушер-гінеколог, гінеколог-естетист. Лікар з ультразвукової діагностики