Політика у сфері якості

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ

_______________________

Керівництво ТзОВ «Клініка репродукції людини Альтернатива» проголошує політику у сфері якості і бере на себе зобов’язання щодо її реалізації.

Наша місія – постійне підвищення якості надання консультативно-лікувальної та лабораторно-діагностичної допомоги в сфері профілактики та лікування порушень репродуктивного здоров’я населення і планування сім’ї, максимальне задоволення вимог та очікувань замовників, зміцнення авторитету за рахунок впровадження нових послуг та методик, підвищення позитивного іміджу клініки «Альтернатива» серед споживачів послуг та партнерів.

Ми беремо на себе такі зобов’язання:

  • Впроваджувати сучасні ефективні методи діагностики та лікування, використовувати досягнення кращої вітчизняної та зарубіжної практики в сфері надання послуг з медичної практики.
  • Поліпшувати процеси надання медичних послуг, вивчати потреби та очікування замовників з використанням ефективного зворотного зв’язку.
  • Розвивати мотивацію особистої зацікавленості персоналу медичного центру та його відповідальність, щодо якості надавання медичних послуг, постійно підвищувати професійні навички та рівень компетентності персоналу.
  • Ефективно використовувати ресурси медичного центру; сприяти належному матеріально-технічному забезпеченню всіх його відділень, постійно удосконалювати інфраструктуру, забезпечувати безпечні та комфортні умови для персоналу та пацієнтів.
  • Будувати відносини з партнерами на довгостроковій та взаємовигідній основі.
  • Удосконалювати методи системи управління якістю, підтримувати її постійну відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 та сприяти виконанню персоналом вимог внутрішніх документів системи управління якістю з метою підвищення задоволеності потреб замовників.

Для реалізації проголошеної політики у сфері якості у клініці «Альтернатива» керівництво щорічно встановлює цілі у сфері якості, спрямовані на постійне поліпшення діяльності.