Козира Олександра Сергіївна

Лікар акушер-гінеколог, репродуктолог, лікар ультразвукової діагностики

Освіта

  1.  Луганськийдержавниймедичнийуніверситет(ЛДМУ). Акушерство та гінекологія
    інтернатура , 2011 – 2014
  2. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ). Ультразвукова діагностика

Аспірант кафедри акушерства та гінекології Дніпропетровського національного медичного університету

Тема: Індивідуалізація ембріотрансферу як метод профілактики та лікування повторних негативних запліднення in vitro у жінок з матковим фактором безпліддя

Мови: англійська високий, українська рідна

Членство в організаціях : УАРМ, ESHRE, ASRM

Публікації в наукових виданнях

1 стаття «СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЕТІОЛОГІЮ, ПАТОГЕНЕЗ ТА МОЖЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ПАТОЛ ЕНДОМЕТРІЯ ЯК ПРИЧИНИ БЕЗПЛІДДЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)» Козира О. С., Медведєв М. В. // ISS 2411.4944. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2021. No 1
Мова публікації: українська

2 UniqueImplantationWindowasaPossibleReasonofEmbryoTransferFailure.RetrospectiveAnalysis Kozyra1,*, Mykhailo Medvediev1, Andrea Tinelli2 Clin. Exp. Obstet. Gynecol. 2023, 50(5), 108; https://doi.org/10.31083/j.ceog5005108
Мова публікації: англійська

Наукові конференції, симпозіуми, з’їзди, конгреси

1 Конференція “Сучасні можливості діагностики у щоденній практиці лікаря-гінеколога”, Львів, 23.04.2015
слухач

2 Internationalconferenceassistedreproductivetechnologies-realART,Львів,21.05.2016-21.05.2016 слухач

3 Прекурсзрепродуктологіїврамкахміжнародногосимпозіуму”РепродуктивнамедицинаУкраїни успіху”, Харків, 26.05.2016 – 26.05.2016
слухач

4 Міжнароднийсимпозіумзпитаньрепродуктивноїмедицини”РепродуктивнамедицинаУкраїни- успіху”, Харків, 27.05.2016 – 28.05.2016
слухач

5 33thAnnualmeetingofESHRE,Geneva,Switzerland,02.07.2017-05.07.2017 слухач

6 Науково-практичнаконференція”Інноваційнітехнологіївакушерствітагінекології:віднаукидо Івано-Франківськ-Яремче, 16.11.2017 – 17.11.2017
слухач

7 Міжнароднийсимпозіум”Теоріятапрактикарепродукціїлюдини”,Дніпро,28.05.2018-29.05.2018 слухач

8 Міжнароднаконференція”Оперативнагінекологіясучасності”,Львів,08.11.2018-08.11.2018 слухач

9 The26thWorldCongressonControversiesinObstetrics,Gynecology&Infertility(COGI),London,UK, 25.11.2018
слухач

10 Міжнароднийсимпозіум”Теоріятапрактикарепродукціїлюдини”,Іфано-Франківськ,01.06.2019- 02.06.2019

усна доповідь

11 35thAnnualMeetingofESHRE,Vienna,Austria,23.06.2019-26.06.2019 слухач

12 2dInternationalCongressforAssistedReproductiveTechnologies:Focusonembryo,Київ,05.10.2019- 07.10.2019

стендова доповідь

Доповідь: “Randon start stimulation, outcome”

13 GlobalexperienceexchangeatIVF,Warsaw,Poland,26.10.2019-26.10.2019

усна доповідь

14 “Зустрічпрофесіоналів:репродуктологія”,Київ,18.12.2020-18.12.2020 слухач

15 Сучасніаспектипроблемнеплідностінаневиношування,Київ,10.04.2021-10.04.2021 слухач

16 The30thWorldCongressonControversiesinObstetrics,Gynecology&Infertility(COGI),Амстердам, 26.11.2022

стендова доповідь

Доповідь: ” «Clinical effectiveness of elective single versus double embryo transfer for patients with un window of implantation»”

17 УАРМ2023,Львів,26.05.2023-27.05.2023 усна доповідь

18 УАРМ2023,Львів,26.05.2023-27.05.2023
стендова доповідь
Доповідь: “Unique Implantation WindowofImplantationas a Possible Reason of Embryo Transfer”

19 УАРМ2023,Львів,26.05.2023-27.05.2023
стендова доповідь
Доповідь: “Вплив віку на результативність програм донації ооцитів”

20 УАРМ2023,Львів,26.05.2023-27.05.2023 слухач

21 AnnualmeetingESHRE2023,Копенгаген,25.06.2023-28.06.2023

стендова доповідь

Доповідь: “Does trigger timing make a difference in oocyte donation?”

22 IFFS2023WorldCongress,Афіни,10.09.2023-14.09.2023 усна доповідь


Зателефонуйте нам

+38 (096) 682-73-52