Kriokonserwacja oocytów

Kriokonserwacja oocytów Клініка Альтернатива

Krioprezerwacja oocytów stała się prawdziwym przełomem w embriologii oraz reproduktologii, ponieważ zamrażanie komórek jajowych stanowi o wiele bardziej skomplikowany proces, niż zamrażanie zarodków.

Po pierwsze, oocyt – to bardzo duża komórka o wodoodpornych błonach zewnętrznych, dlatego też krioprotektory z trudnością przenikają poprzez błonę komórkową.

Po drugie, informacja genetyczna w komórce jajowej (wrzeciono podziałowe) jest bardzo wrażliwe na oddziaływania niskich temperatur, co może spowodować naruszenie „wędrówki” chromosomów przy podziale oocytu po rozmarzaniu, czyli do patologii genetycznych. Jednak narodzenie tysięcy zdrowych niemowląt na świecie oraz optymalizacja metod zamrażania (witryfikacji), rozmarzania, zapłodnienia i hodowli komórek jajowych na specjalnych podłożach hodowlanych pozwala dziś na tworzenie banków oocytów i umożliwia rozwiązywanie szeregu aktualnych problemów medycznych, prawnych i religijnych.

Wskazania do stosowania:

Zdrowe społecznie aktywne kobiety mają możliwość zamrożenia „młodych” oocytów na przyszłość, kiedy będą chciały narodzić dziecko. Jest to swoisty „system ubezpieczenia” dla par, które odraczają narodziny pierwszego potomka do okresu po 30-ce. Liczne badania udowodniły, że wiek kobiety w chwili przeniesienia zarodka nie odgrywa znaczącej roli, ważnym czynnikiem jest natomiast wiek pacjentki w chwili aspiracji i zamrożenia komórek jajowych.

Kobiety, które cierpią na endometriozę na skutek progresowania patologii, co w końcowym efekcie powoduje naruszenie funkcji jajników.

Kobiety z ujawnioną patologią nowotworową, przygotowujące się do chemioterapii i naświetlania w ramach radioterapii, która ma negatywny wpływ na zdrowie reprodukcyjne. Komórki nowotworowe mogą być bardzo wrażliwe do stymulujących środków lekarskich, wobec czego przed rozpoczęciem stymulacji prowadzący lekarz-onkolog powinien zezwolić stosowanie preparatów hormonalnych.

Zamrażanie oocytów z innych powodów medycznych:

Zamrażanie oocytów w procesie IVF, kiedy otrzymano więcej komórek jajowych, niż plemników, w tym dla par, które ze względu na przekonania religijne nie pozwalają na zapłodnienie więcej, niż dwóch komórek jajowych w jednym cyklu (wówczas pozostałe otrzymane komórki jajowe zostają zamrożone)

Utworzenie kriobamku celem realizacji programu donacji oocytów.

Dr. Ihor Palyha

Dr. Ihor Palyha

Dyrektor. Doktor nauk medycznych. Zasłużony lekarz Ukrainy. Członek Prezydium Ukraińskiego Stowarzyszenia Medycyny Rozrodu.

Dr. Ivanna Korchynska

Dr. Ivanna Korchynska

Dyrektor ds. Medycznych. Specjalista położnictwa i ginekologii najwyższej kategorii, specjalista ultrasonografii

Dr. Lyubov Mykhaylyshyn

Dr. Lyubov Mykhaylyshyn

Kierownik działu IVF. Specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ultrasonografii. Przedstawiciel Ukrainy w Komitecie Narodowym ESHRE.

Dr. Lidiya Segedii

Dr. Lidiya Segedii

Kandydat nauk medycznych. Specjalista położnictwa i ginekologii najwyższej kategorii, specjalista ultrasonografii

Dr. Yuliya Bosiak

Dr. Yuliya Bosiak

Specjalista położnictwa i ginekologii najwyższej kategorii, specjalista ultrasonografii.

Dr. Svitlana Zinovjeva

Dr. Svitlana Zinovjeva

Specjalista położnictwa i ginekologii najwyższej kategorii, specjalista ultrasonografii.

Oksana Skira

Oksana Skira

Embriolog