Dr. Ihor Palyha

Dr. Ihor Palyha

 • Założyciel kliniki
 • Doktor nauk medycznych.
 • Honorowy lekarz Ukrainy.
 • Lwowska szkoła średnia nr 31, 1994 (z wyróżnieniem)
 • Lwowski Państwowy Uniwersytet Medyczny im. Danyła Halickiego, 2000 (z wyróżnieniem)
 • Ukraińska Akademia Druku, 2011 (z wyróżnieniem)
 • Lwowski Regionalny Instytut Administracji Publicznej Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, 2019 r.
Dyplomy zawodowe, świadectwa i certyfikaty:
 • Certyfikat (21-22.06.2018) – Sukces i pułapki w medycznie wspomaganej ciąży – Florencja;
 • Certyfikat (14.09.2018) – “Rozród człowieka: najnowsze technologie, problemy i perspektywy”;
 • Certyfikat (23-25.11.2018) – “Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (GOGI) London;
 • Certyfikat (28-30.11.2018) – “Choroby autoimmunologiczne, alergiczne, niedobory odporności i konflikty immunologiczne: nowoczesna diagnostyka i leczenie”;
 • Certyfikat (01-02.06.2019) – “Teoria i praktyka rozrodu człowieka”;
 • Certyfikat (23-29.06.2019) – ESHRE “Reprodukcja i embriologia”, Wiedeń, Austria. Wiedeń, Austria;
 • Certyfikat (23.04.2020р.) – WEBINARIUM EKSPERCKIE “Rola LH w rozwoju pęcherzyków jajnikowych: Kiedy LH jest niezbędny”;
 • Certyfikat (28.04.2020 – “Kontrowersyjne zagadnienia w położnictwie i ginekologii”;
 • Certyfikat 14.11.2020) – “Patologia szyjki macicy. Wdrożenie standardów międzynarodowych”;
 • Certyfikat (13.03.21) – Master Class Kliniki Położnictwa, Ginekologii i Medycyny Płodu Państwowej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego Shupyk;
 • Certyfikat (10.04.2021) – “Współczesne aspekty niepłodności i poronienia”;
 • Certyfikat (21.05.21) – “Nowoczesne innowacje w położnictwie i ginekologii w kontekście pandemii koronawirusa”.
Stopień naukowy, publikacje:
 • W dniu 4 września 2006 r. obronił rozprawę doktorską “Monitorowanie krążenia maciczno-łożyskowo-płodowego w przewlekłym niedotlenieniu płodu” i uzyskał stopień doktora nauk medycznych.
 • W dniu 20 marca 2018 r. obronił rozprawę doktorską “Przewidywanie i zapobieganie nieudanym próbom zastosowania technik wspomaganego rozrodu” i uzyskał stopień doktora nauk medycznych.
 • Jest autorem ponad 25 prac naukowych, licznych publikacji, komentarzy medialnych oraz wystąpień na branżowych konferencjach i forach.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
W trakcie swojej kariery zawodowej z powodzeniem zrealizował szereg projektów w swojej dziedzinie:
 • Jako pierwszy na Zachodniej Ukrainie wykonał punkcję jajników i transfer zarodka do jamy macicy.
 • Połączenie działań praktycznych i naukowych pozwoliło małżeństwom zostać rodzicami.
 • Członek Prezydium Ukraińskiego Stowarzyszenia Medycyny Rozrodu.
 • Stale podnosi swój poziom zawodowy, uczestniczy w międzynarodowych i krajowych konferencjach, kongresach i seminariach, prowadzi prezentacje i aktywnie uczestniczy w szkoleniu specjalistów w dziedzinie rozrodu dla innych klinik rozrodczych, jest ekspertem w dziedzinie medycyny rozrodu.
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I DYDAKTYCZNA
Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa w Położnictwie i Ginekologii od 2020 r.
Nagrody i wyróżnienia:
“Honorowy doktor Ukrainy” – 17.06.2016 r.
Nagroda honorowa “30 lat niepodległości Ukrainy” – 18.10.2021.

Zadzwoń do nas

+38 (096) 682-73-52