ICSI / PICSI

ICSI / PICSI Клініка Альтернатива

PICSI Physiological Intracytoplasmic Sperm Injection dosłownie „fizjologiczna docytoplazmatyczna iniekcja plemnika”. To nowa metoda selekcji dojrzałych plemników o prawidłowej morfologii oraz niskim wskaźnikiem anomalii chromosom jak również istotnie lepszą zdolnością do zapłodnienia. 

Dojrzałe plemniki związane zostają z kwasem hialuronowym za pomocą specyficznych receptorów, znajdujących się w błonie komórkowej. Związane plemniki tracą ruchomość postępową, mimo iż ich witki wykazują szybkie częste ruchy. Niedojrzałe plemniki nie wiążą się z powierzchnią mikrokropelek z kwasem hialuronowym i nadal wykazują ruch postępowy.

Wskazania do wykonania PICSI:

 • Niski poziom zapłodnienia po ІCSI

 • Niższe wyniki testu HBA

 • Wskaźniki spermiogramu na poziomie niższym od normy 

 • Zły rozwój płodów w poprzednich cyklach

 • Częste poronienia u par, będących na etapie leczenia

 • Wiek kobiety ponad 35 lat

ІCSІ – Іntra Cytoplasmіc Sperm Іnjectіon – dosłownie „wprowadzenie plemnika do cytoplazmy komórki jajowej”.

Procedura ta jest z zasady wykonywana w przypadku ciężkiego rodzaju bezpłodności męskiej, z powodu której zdatność spermy do zapłodnienia jest istotnie obniżona. Algorytm metody polega na tym, że wybrany plemnik jest unieruchamiany i wprowadzany do cytoplazmy komórki jajowej. А po upływie 16-18 godzin sprawdzana jest obecność przedjąder – jąder komórkowych, co świadczy o fakcie poczęcia.

Podczas przeprowadzania ICSI wybierany jest najlepszy plemnik poprzez analizę mikroskopową jakości plemnika na podstawie „klasycznych” cech morfologicznych z uwzględnieniem jego delikatnej struktury mikroskopowej. 

Wskazania do introcytoplazmatycznej iniekcji plemnika:

 • oligozoospermia;

 • asthenozoospermia;

 • teratozoospermia zgodnie z obowiązującymi normami oceny ejakulatu;

 • niemożliwość wydzielenia wystarczającej ilości plemników (50-100 tys. aktywnie ruchliwych plemników na jeden oocyt);

 • wykorzystanie plemników otrzymanych z jądra lub nadjądrza;

 • wykorzystanie krioprezerwowanych plemników;

 • wykorzystanie krioprezerwowanych oocytów;

 • zapłodnienie oocytów kobiet starszego wieku reprodukcyjnego;

 • brak zapłodnienia w poprzednich programach IVF;

 • niska częstość zapłodnienia w poprzednich programach IVF;

 • anomalne zapłodnienie w poprzednich programach IVF;

 • brak zapłodnienia w bieżącym cyklu IVF, powtórna inseminacja oocytów w drugiej dobie;

 • przeprowadzenie metody dojrzewania komórek jajowych in vitro;

 • konieczność preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej;

 • klinicznie wysoka obecność przeciwciał przeciwplemnikowych w ejakulacie;

 • idiopatyczna bezpłodność;

 • anomalie morfologiczne komórek jajowych (włącznie z pogrubieniem osłonki przejrzystej);

 • zastosowanie metody introcytoplazmatycznego wprowadzenia morfologicznie wybranego plemnika;

 • zaburzenia ejakulacji, w tym ejakulacja wsteczna, anejakulacja z powodu uszkodzenia rdzenia kręgowego itp.;

 • wysoki poziom fragmentacji DNA plemników.

Proces ICSI przeprowadzany jest za pomocą mikroskopu o wysokiej rozdzielczości. Embriony otrzymane poprzez proces ICSI posiadają normalną zdolność do rozwoju, a dzieci urodzone po IVF z pomocą ICSI absolutnie nie różnią się swoimi fizycznymi i umysłowymi zdolnościami od zwyczajnych dzieci.

Szansa zajścia w ciążę z pomocą ICSI wynosi 30-40 % za cykl, w zależności od wieku pary, sytuacji hormonalnej, obecności chorób towarzyszących (cukrzyca, nadciśnienie) oraz stylu życia (nadwaga, stres, palenie, spożywanie alkoholu itp.).

Dr. Ihor Palyha

Dr. Ihor Palyha

DR N.MED.
Dyrektor
Specjalista położnictwa i ginekologii

Dr. Lyubov Mykhaylyshyn

Dr. Lyubov Mykhaylyshyn

LEK.MED.
Kierownik działu IVF.
Specjalista położnictwa i ginekologii

Dr. Yuliya Bosiak

Dr. Yuliya Bosiak

LEK.MED.
Kierownik medyczny. ginekolog-położnik, specjalista rozrodczości i ultrasonografii

Iryna Odobesko

Iryna Odobesko

Embriolog, biolog (genetyk), położnik Kliniczna diagnostyka laboratoryjna

Yaroslav Hrubskyi

Yaroslav Hrubskyi

Kierownik Zakładu Embriologii

Julian Melnyk

Julian Melnyk

Embriolog