Julian Melnyk

Julian Melnyk

Graduate of the Marie Curie-Sklodowska University in Lublin:
2018 – bachelor degree in medical biology
2020 – master degree in biotechnology.
2020 – took part in workshop on “Animal and Human Cell Cultivation” under the patronage of the Museum and Institute of the Polish Academy of Sciences at the Laboratory of Molecular and Biometric Techniques (Warsaw, Poland)
2021 – member of European Fertility Society
2021 – Member of Ukrainian Association of Reproductive Medicine

Languages: Ukrainian, English, Polish

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:
2018 r. studia licencjackie na kierunku biologii medycznej
2020 r. studia magisterskie na kierunku biotechnologia.
2020 r. udział w warsztatach na temat „Hodowla komórek zwierzęcych i ludzkich” pod patronatem Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Technik Molekularnych i Biometrycznych (Warszawa, Polska)
2021 – członek European Fertility Society
2021 – członek Ukrainian Association of Reproductive Medicine
Języki: ukraiński, angielski, polski


Zadzwoń do nas

+38 (096) 682-73-52