Kriokonserwacja nasienia

Kriokonserwacja nasienia Клініка Альтернатива

Obecnie na Ukrainie pracuje jedyny certyfikowany bank spermy w Charkowie, z którego nasza klinika otrzymuje nasienie i dobiera dawców celem stosowania Technik Wspomaganego Rozrodu na podstawie charakterystyk antropometrycznych i fenotypowych.

W razie konieczności kriokonserwacji świeżego nasienia (na przykład, bioptat pobrany z punkcji tkanki jądra (TESA) lub przy patologiach onkologicznych przed przeprowadzeniem chemioterapii, lub przed wykonaniem niebezpiecznych prac), zostaje ono zamrożone metodą klasycznego zamrażania w ciekłym azocie. W takim stanie zalecane jest przechowywanie nasienia do 10 lat. Chociaż w 2002 roku urodziło się zdrowe dziecko z wykorzystaniem spermy przechowywanej w zamrożonym stanie przez 21 lat!

Dr. Ihor Palyha

Dr. Ihor Palyha

Dyrektor. Doktor nauk medycznych. Zasłużony lekarz Ukrainy. Członek Prezydium Ukraińskiego Stowarzyszenia Medycyny Rozrodu.

Dr. Ivanna Korchynska

Dr. Ivanna Korchynska

Dyrektor ds. Medycznych. Specjalista położnictwa i ginekologii najwyższej kategorii, specjalista ultrasonografii

Dr. Lyubov Mykhaylyshyn

Dr. Lyubov Mykhaylyshyn

Kierownik działu IVF. Specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ultrasonografii. Przedstawiciel Ukrainy w Komitecie Narodowym ESHRE.

Dr. Lidiya Segedii

Dr. Lidiya Segedii

Kandydat nauk medycznych. Specjalista położnictwa i ginekologii najwyższej kategorii, specjalista ultrasonografii

Dr. Yuliya Bosiak

Dr. Yuliya Bosiak

Specjalista położnictwa i ginekologii najwyższej kategorii, specjalista ultrasonografii.

Dr. Svitlana Zinovjeva

Dr. Svitlana Zinovjeva

Specjalista położnictwa i ginekologii najwyższej kategorii, specjalista ultrasonografii.

Oksana Skira

Oksana Skira

Embriolog